Dječji vrtić Grigor Vitez

Kontakt:

21000 Split, Kliška 4
Telefon: 021/360 005, 344 934
FAX: 021/346 246
E-mail: vrtic@dv-grigorvitez.hr
OIB: 99090311925

Rezultati upisa za pedagošku 2019./2020.godinu

  1. Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Grigor Vitez za pedagošku godinu 2019./2020. po programima

V A Ž N O


Obavijest roditeljima/starateljima

Roditelji/staratelji djece upisane temeljem Rješenja o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Grigor Vitez za pedagošku godinu 2019./2020. po programima potpisat će Ugovore o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem Grigor Vitez (oba roditelja trebaju biti u potpisu) u razdoblju od 27.05.2019. god. do najkasnije 07.06.2019. god. u Upravi Vrtića na adresi Kliška 4 u vremenu od 08.00 do 14.00 sati, te donijeti potvrdu o uplati cijene usluge programa u koji je dijete upisano za 09. mjesec 2019. god. U protivnom, smatrat će se da su odustali od upisa djeteta/djece u program vrtića ili jaslica. U prilogu
  1. Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u ostvarivanju programa dječjih vrtića i jaslica
  2. Primjerak uplatnice cijene usluge za 09. mjesec 2019.
  3. Cijene programa Vrtića
  4. Sastanak za roditelje novoupisane djece jaslične dobi

Obavijest roditeljima/starateljima podnositeljima žalbe

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni Rješenjem Upravnog vijeća o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Grigor Vitez za pedagošku godinu 2019./2020. imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana i to zaključno s 03.06.2019. god. svakim radnim danom (osim subote i nedjelje). Žalbe će se zaprimati u Upravi vrtića, na adresi Kliška 4, Split, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati. Roditelji - staratelji djece koji podnesu žalbu na ovo Rješenje izvršit će potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem Grigor Vitez (oba roditelja trebaju biti u potpisu), te uplatiti cijenu usluge za rujan 2019. godine u roku od 7 dana od dana zaprimanja pozitivnog rješenja po žalbi, te će iste dostaviti najkasnije do 12.07.2019. god. u Upravu vrtića na adresi Kliška 4 u vremenu od 08.00 do 14.00 sati.