Dječji vrtić Grigor Vitez

Kontakt:

21000 Split, Kliška 4
Telefon: 021/360 005, 344 934
FAX: 021/346 246
E-mail: vrtic@dv-grigorvitez.hr
OIB: 99090311925

Rješenje po prigovoru

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU
Odsjek za predškolski odgoj
KLASA:601-01/13-01/18
URBROJ:2181/01-08-01/06-13-07
Split,06.lipnja 2013.godine

Služba za prosvjetu i tehničku kulturu Grada Splita. Odsjek za predškolski odgoj, u postupku rješavanja prigovora roditelja, na prijedlog Upravnog vijeća Ustanove predškolskog odgoja DV „GRIGOR VITEZ“, KLASA:601-02/01-13/161, URBROJ:2181-10-13-3, sukladno točci XII. i točci XIII. Uputa o provođenju postupka upisa djece u predškolske ustanove Grada Splita u pedagoškoj 2013./2014. godini KLASA:601-01/13-01/18, URBROJ:2181/01-08-01/06-13-1 od 08. travnja 2013. godine, dana 06. lipnja 2013. godine donosi:

RJEŠENJE PO PRIGOVORUo upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića GRIGOR VITEZ za pedagošku 2013./2014.g. po programimapreuzimanje dokumentacije

Cjelokupno rješenje po prigovoru možete preuzeti na slijedećem linku:

  1. Rješenje po prigovoru o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića GRIGOR VITEZ za pedagošku 2013./2014.g.